Το προφίλ της CORDIA

Η νέα εταιρική ταυτότητα της CORDIA

Ο νέος μέτοχος

Τον Νοέμβριο του 2021, το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ENGIE , η οποία αποτέλεσε θυγατρική εταιρία του Ομίλου ENGIE για πάνω από δύο δεκαετίες.

Βασικός επιχειρηματικός στόχος της επένδυσης αυτής αποτελεί η δημιουργία ενός πρωτοπόρου και ηγετικού οργανισμού που θα παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Facility Management, μέσω οργανικής ανάπτυξης και νέων επενδύσεων και συνεργασιών. To SMERemediumCap, αποτελούμενο από μια έμπειρη επενδυτική ομάδα, είναι το πρώτο επενδυτικό ταμείο στην Ελλάδα που επικεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον του στις μεσαίου μεγέθους ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, που προσφέρουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και ανάκαμψης εργασιών. Το ταμείο έχει συγκεντρώσει και διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 143 εκατομμυρίων ευρώ από 42 θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι Έλληνες και διεθνείς θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες και οικογενειακά επενδυτικά γραφεία. Εκτελεστικός Πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap είναι ο κ. Νικόλαος Καραμούζης.

Η εταιρεία

H CORDIA αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Έχοντας ενεργή παρουσία στη χώρα μας απο το 2000, και διαθέτοντας μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού 200 και πλέον ανθρώπων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών για κάθε επιχείρηση.

Εξειδικεύεται στο κομμάτι των ενεργειακών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης.

Στην CORDIA στοχεύουμε στον εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών και στη δημιουργία υπεραξίας για τους Πελάτες μας, αναλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στο κύριο αντικείμενο εργασίας τους.

Διοίκηση

Η CORDIA δημιουργήθηκε και απαρτίζεται από ανθρώπους με φιλοδοξίες, όραμα και καινοτόμες ιδέες, οι οποίοι δεσμεύονται υπεύθυνα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια και την καινοτομία. Αποτελεί έναν Όμιλο με συγκεκριμένη δομή και πολιτικές.
  ΜΕΛΗ Δ.Σ.
 • Πρόεδρος: Γιώργος Δανιόλος
 • Αντιπρόεδρος: Θοδωρής Μόσχος
 • Μέλος: Νίκος Καραμούζης
 • Μέλος: Στέλιος Κουράτολος
 • Μέλος: Σταύρος Μπλάτσιος

 • ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Διευθύνων Σύμβουλος: Στέλιος Κουράτολος
 • Οικονομικός Διευθυντής: Μιχάλης Γεωργουλάκος
 • Διευθυντής Λειτουργίας: Νίκος Κουζινόγλου
 • Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων: Ελευθερία Χαρίτου
 • Εμπορικός Διευθυντής: Ηλίας Σανδάλης

Αρχές και Αξίες
 

Δεοντολογία και
Ηθική

Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη

Πιστοποιήσεις
 

Ενδεικτικοί Πελάτες
 

Δημοσιεύσεις