Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η CORDIA στηρίζει και προωθεί τις ήπιες μορφές ενέργειας, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ανάγκη για χρήση ΑΠΕ:

  • συνεχείς ανατιμήσεις ηλετρικού ρεύματος
  • εταιρικοί στόχοι για "πράσινη ταυτότητα"
  • ανάγκη για μείωση λειτουργικών εξόδων που αφορούν στην ενεργειακή κατανάλωση

Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις για τη βέλτιστη διαχείριση του κόστους ενέργειας στην επιχείρησής σας..

Φωτοβολταικά

Στην CORDIA δίνουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης και συντήρησης Φ/Β συστημάτων στις εγκαταστάσεις σας.

Είδη Φ/Β συστημάτων:

  • επί εδάφους(ground-mounted solar panels)
  • επί στέγης (rooftop solar panels)

Με την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, έχετε τα εξής αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα για την επιχείρησή σας:

  • Τα Φ/Β συστήματα εξασφαλίζουν σημαντικό ποσό της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησής σας
  • Μειώνεται σημαντικά η ενέργεια που απαιτείται να αγοραστεί από το δίκτυο
  • Με τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (Net Metering) ελαχιστοποιούνται οι οικονομικές επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, άρα έχετε μεγάλη εξοικονόμηση.

Σχηματικά, ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: