Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Επέκταση Συνεργασίας με την EUROBANK

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με τη EUROBANK για ΝΕΟ έργο φωτοβολταϊκών (PV). Συγκεκριμένα:

Αναλαμβάνουμε τις υπηρεσίες συντήρησης για τα επόμενα 5 χρόνια εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία του έργου.

Η ισχύς φωτοβολταϊκών είναι 661,65kW σε 5 διαφορετικά κτήρια ενώ ο χρόνος κατασκευής θα είναι 3 μήνες.

Ο Φωτοβολταϊκός σταθμός θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ενέργειας, διοχετεύοντας την παραγόμενη ενέργεια στα εσωτερικά ηλεκτρικά συστήματα. Αυτή η στρατηγική κίνηση στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το Δημόσιο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επιπλέον, σε περιόδους περίσσειας ενέργειας, θα εγχέεται στο δίκτυο. Ευχαριστούμε την EUROBANK για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού αποτυπώματος στο περιβάλλον.

IoT Λύσεις

Building Management System στο κτίριο της εταιρείας Nexi σε συνεργασία με την εταιρεία Controline και την Schneider Electric.

Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου εγκατάστασης νέου συστήματος Building Management System στο κτίριο της εταιρείας Nexi σε συνεργασία με την εταιρεία Controline και την Schneider Electric. Το έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 800 φυσικά σήματα και το integration 3rd  Party Εξοπλισμού με πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet, Modbus και LoRaWAN.

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Controline για την άψογη συνεργασία και υποστήριξη.

Ηλεκτροκίνηση

Νέα συνεργασία NRG – NEWREST

Μία ΝΕΑ συνεργασία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ολοκληρώθηκε με τον πάροχο ενέργειας NRG και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης στις εγκαταστάσεις της NEWREST στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος!

Η νέα μας συνεργασία περιλαμβάνει:
• Η/Μ μελέτη υποδομής HUB 10 Σταθμών ισχύος 22KW

• Υλοποίηση υποδομής 10 Σταθμών Φόρτισης

• Εγκατάσταση και Commissioning 10 Σταθμών Φόρτισης

Ευχαριστούμε την εταιρεία NRG και την εταιρεία NEWREST για την εμπιστοσύνη τους.

Ηλεκτροκίνηση

Νέα Συνεργασία με τα καταστήματα ΠΕΝΤΕ και τα super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Μία ΝΕΑ και συναρπαστική συνεργασία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης ολοκληρώθηκε με την αλυσίδα καταστημάτων ΠΕΝΤΕ και τα super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ!

Η νέα μας συνεργασία περιλαμβάνει :
• Η/Μ μελέτη υποδομής HUB 130 Σταθμών ισχύος 22KW σε 62 καταστήματα Γαλαξίας σε όλη την Ελλάδα,
• Υλοποίηση υποδομής 130 Σταθμών Φόρτισης

• Εγκατάσταση και Commissioning 130 Σταθμών Φόρτισης

• Αδειοδότηση του συνόλου των σταθμών


Ευχαριστούμε την αλυσίδα ΠΕΝΤΕ και τα super market ΓΑΛΑΞΙΑΣ για την εμπιστοσύνη τους.

Ηλεκτροκίνηση

Επέκταση Συνεργασίας με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε μία επιπλέον συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης!

Τι περιλαμβάνει;

• Η/Μ μελέτη υποδομής HUB 50 Σταθμών ισχύος 22KW

• Υλοποίηση Ηλεκτρολογικής  υποδομής 25 σταθμών ισχύος 22KW

• Commissioning και θέση σε λειτουργία 25 σταθμών ισχύος 22KW

• Έναρξη εργασιών για την εγκατάσταση επιπλέον 25 σταθμών ισχύος 22KW

Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που για μια ακόμα φορά μας εμπιστεύεται.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση πιστοποίησης ISO 50001 στην εταιρεία Interamerican

Στα πλαίσια της προσφοράς πράσινων και ενεργειακών συμβουλών προς τους πελάτες της, η CORDIA ανέλαβε την πιστοποίηση ISO 50001 της εταιρείας Interamerican. Κατά την ανάληψη έργου, πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ενέργειας, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθορίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός, διενεργήθηκαν επιθεωρήσεις, διορθωτικές ενέργειες καθώς και τέθηκαν μελλοντικοί στόχοι για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Σε τελικό στάδιο δόθηκε πλήρης υποστήριξη κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης από το Φορέα Πιστοποίησης.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) της εταιρείας The Mart

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022) η CORDIA διεξήγαγε έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon Footprint) στην εταιρεία The Mart. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός της περιβαλλοντικής επίδοσης της συγκεκριμένης εταιρίας, με τον υπολογισμό των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανά πηγή εκπομπής (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο γεννητριών, καύσιμα οχημάτων, διαρροές ψυκτικών). Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε για το έτος 2022 όπως ορίζονται στις κατηγορίες 1 και 2 του προτύπου ISO 14064 1:2018, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) της εταιρείας Interamerican

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022) η CORDIA διεξήγαγε έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για την εταιρεία Interamerican. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των ρύπων από την ενεργειακή κατανάλωση των κτιριακών υποδομών καθώς και του στόλου των οχημάτων της εταιρίας. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου υπολογίστηκαν οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2022 όπως ορίζονται στις κατηγορίες 1 και 2 του προτύπου ISO 14064 1:2018.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου της εταιρείας AHI CarrierA.E.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνεργασία μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας AHI Carrier A.E. για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή και οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε επεμβάσεις μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία L’Oreal Greece

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνεργασία μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας L’Oreal Greece για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή και οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε επεμβάσεις μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Κωτσόβολος

Με  την ολοκληρωμένη επιτυχή υλοποίηση του ενεργειακού ελέγχου στις 85 κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας Κωτσόβολος, με επιτόπια αυτοψία σε εννιά (9) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία, τις κεντρικές αποθήκες logistics, και αναλογικό ποσοστό των καταστημάτων, προσδιορίστηκαν επαρκώς τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής κατανάλωσης. Με κριτήριο την ενεργειακή και οικονομική απόδοση, συντάχθηκε η έκθεση του ελέγχου και προτάθηκαν ποσοτικά οι βέλτιστες ενεργειακές λύσεις που δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο των καταστημάτων της εταιρείας

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Τrans Adriatic Pipeline (TAP)

Μια νέα επιτυχημένη συνεργασία έλαβε μέρος μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας Τrans Adriatic Pipeline (TAP). Συγκεκριμένα η έμπειρη ομάδα της CORDIA διεξήγαγε ενεργειακό έλεγχο στον ελληνικό σταθμό συμπίεσης στους Κήπους Έβρου. Με την ολοκλήρωση του έργου αξιολογήθηκε η ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεων και προτάθηκαν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανικής εγκατάστασης.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Τhe Mart

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του ενεργειακού ελέγχου στην εταιρεία Τhe Mart με επιτόπια αυτοψία σε πέντε (5) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποκτήθηκε επαρκής γνώση των χαρακτηριστικών της ενεργειακής κατανάλωσης. Με βάση τα κριτήρια της ενεργειακής και της οικονομικής απόδοσης συντάχθηκε η έκθεση του ελέγχου και προτάθηκαν οι απαραίτητες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που αφορούσαν το φωτισμό, τον κλιματισμό και τα συστήματα αυτοματισμού.

Ηλεκτροκίνηση

Η CORDIA γίνεται Certified Partner της GEWISS.

Η CORDIA και η εταιρεία GEWISS ανακοινώνουν με χαρά τη στρατηγική συνεργασία τους με επίκεντρο τους σταθμούς φόρτισης AC και DC της σειράς JOINON. Η GEWISS είναι ένας από τους βασικούς παίκτες στην αγορά κατασκευής λύσεων οικιακού και κτιριακού αυτοματισμού, συστημάτων προστασίας και διανομής ενέργειας, έξυπνου φωτισμού και ηλεκτρονικής κινητικότητας. Η συνεργασία μεταξύ της GEWISS και της εταιρείας μας έχει ως στόχο να φέρει την επανάσταση στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στην Ελλάδα, προσφέροντας μεγαλύτερη  άνεση και βιωσιμότητα στους χρήστες EV. Συνδυάζοντας τους πόρους και τις γνώσεις μας με την αντίστοιχη τεχνογνωσία τους στις ηλεκτρικές λύσεις και τις ενεργειακές υποδομές, θα συνεργαστούμε τόσο σε τεχνικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα της σειράς JOINON εδώ:

I-CON
Electric vehicle charging solutions
Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ενεργειακός Έλεγχος A&G Paper.

Ολοκληρώθηκε ο ενεργειακός έλεγχος στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας A&G Paper. Η διαδικασία του ελέγχου περιλάμβανε επιτόπια αυτοψία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στους χώρους αποθήκευσης και στους χώρους γραφείων σε 3 διακριτές εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης, με στόχο τον κατάλληλο επιμερισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας καθώς και την επακριβή κατανόηση της λειτουργίας τους.  Με την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε και παραδόθηκε αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της κάθε εγκατάστασης με εξειδικευμένες προτάσεις βελτιστοποιήσεων.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Επιθεωρήσεις Συστημάτων Κλιματισμού/Θέρμανσης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στο δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, και στις εγκαταστάσεις μουσείων του πολιτιστικού ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία, καταγραφή, αξιολόγηση και έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης σε 111 εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Με το πέρας του έργου η Τράπεζα απέκτησε ολοκληρωμένη καταγραφή των συστημάτων της, καθώς και την αντίστοιχη αξιολόγηση της κάθε εγκατάστασης.

IoT Λύσεις

Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας σε Καταστήματα Vodafone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών σε καταστήματα λιανικής στην Vodafone και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τη στενή συνεργασία μας με τη Vodafone Innovus.

IoT Λύσεις

Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας – Energy Management στην εταιρεία Δίρφυς.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών στη βιομηχανία Δίρφυς  στην Εύβοια και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τη στενή συνεργασία μας με τη βιομηχανία Δίρφυς.

IoT Λύσεις

Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας – Energy Management in Pressious Arvanitidis.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών στη βιομηχανία της Pressious Arvanitidis στη Θήβα και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τη στενή συνεργασία μας με την Pressious Arvanitidis με στόχο την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων της γραμμής παραγωγής και του γραφειακού χώρου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση αυτών και η μείωση των καταναλώσεων και του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.

Ηλεκτροκίνηση

Εγκατάστασης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας L’Oréal στην Αθήνα.

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου 4 σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της L’Oréal στην Αθήνα. Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει και την βαφή των θέσεων με ειδικό stencil. Το έργο πραγματοποιήθηκε με σταθμούς της κατασκευάστριας εταιρείας EVBOX, οι οποίοι υποστηρίζονται μέσω Backend πλατφόρμας από την CORDIA.

Ηλεκτροκίνηση

Εγκατάστασης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nestlé σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου 10  σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Nestlé,  στα κτίρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Το έργο πραγματοποιήθηκε με σταθμούς της κατασκευάστριας εταιρείας EVBOX, ενώ έχουν ενταχθεί στο Backend της Everon για συνεχή παρακολούθηση από το προσωπικό της Nestlé έχοντας υποστήριξη από το τεχνικό προσωπικό της CORDIA.

Ηλεκτροκίνηση

Εγκατάστασης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στην Ολυμπία Οδό

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου 20  σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Ολυμπίας Οδού τόσο στις τεχνικές βάσεις όσο και στους σταθμούς διοίκησης της εταιρείας σε όλο τον οδικό άξονα από Αθήνα έως Πάτρα.

Αυτό το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία από την CORDIA.  Οι σταθμοί είναι της κατασκευάστριας εταιρείας ABB και ρυθμίστηκαν έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν στο μέγιστο την προσφερόμενη ισχύ από την υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή του πελάτη.

Ηλεκτροκίνηση

Εγκατάσταση Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο.

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου  εννέα σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Γευσήνους ΑΒΕΕ. Οι σταθμοί είναι της κατασκευάστριας εταιρείας ABB και ρυθμίστηκαν σε DLM Mode ώστε να μπορούν αν υποστηρίξουν την υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή του πελάτη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Υλοποίηση Εγκατάστασης EMS στις εγκαταστάσεις της Henkel Hellas.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση συστήματος EMS στο κτίριο της Henkel στον Ταύρο. Η υποδομή περιλάμβανε την εγκατάσταση πίνακα τηλεμετρίας με 29 μετρητές ενέργειας, κεντρικό gateway και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Εγκατάσταση Ενεργειακής Πλατφόρμας στο Εργοστάσιο Καλογιάννης Κούτσικος.

Επιτυχής εγκατάσταση ενεργειακής πλατφόρμας για το monitoring των καταναλώσεων του εργοστασίου και την δημιουργία reporting και trending. Υλοποιήθηκε το integration ενεργειακών μετρητών της Siemens μέσω Modbus RTU Protocol καθώς και η ανάπτυξη API για το integration με την εφαρμογή real-time παρακολούθησης του OEE Evocon.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην Γευσήνους ΑΒΕΕ.

Μια νέα επιτυχημένη συνεργασία έλαβε μέρος μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας υπηρεσιών μαζικής εστίασης Γευσήνους ΑΒΕΕ. Η ομάδα της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

Ηλεκτροκίνηση

Νέα συνεργασία με Public Retail A.E.

Νέα συνεργασία της CORDIA με την εταιρεία Public Retail A.E για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο σύνολο των  εγκαταστάσεων  της εταιρείας με επιτόπια αυτοψία σε  έντεκα  (11) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία και οι κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει συνταχθεί η έκθεση του ελέγχου και θα προταθούν οι απαραίτητες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με ποσοτικό προσδιορισμό αυτής

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία με AkzoNobel

Aνάληψη της μελέτης εφαρμογής, αδειοδότησης και διαχείρησης του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Στέγης στις εγκαταστάσεις της AkzoNobel στην Μάνδρα Αττικής στα πλαίσια του Net Metering. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η AkzoNobel, μία από τις ηγέτιδες εταιρίες στον βιομηχανικό κλάδο, θα αποκομίσει σημαντικό όφελος εξοικονομώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη του συνεχώς αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.
Η συνεργασία επεκτάθηκε και στην πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μάνδρα.
Ευχαριστούμε πολύ την AkzoNobel για την εμπιστοσύνη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία με Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group)

Η CORDIA αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στις εγκαταστάσεις της Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου στα πλαίσια του
Net Metering. Η CORDIA ανέλαβε το project από την φάση της μελέτης & αδειοδότησης του έργου μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωσή του και σύνδεση με το δίκτυο. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε., μέλος του πολυεθνικού Ομίλου CAMPARI, θα αποκομίσει σημαντικό όφελος εξοικονομώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα δαπανούνται για την κάλυψη του συνεχώς αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.
Η συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακός έλεγχος στη βιομηχανική εγκατάσταση με αποτέλεσμα βελτιωτικές προτάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας με μειωμένες καταναλώσεις ενέργειας.
Ευχαριστούμε πολύ την Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group) για την εμπιστοσύνη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία CORDIA με Όμιλο Σκλαβενίτη

Πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Πρόταση λύσεων βελτιστοποίησης των Η/Μ συστημάτων των εγκαταστάσεων και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 27 εγκαταστάσεις όλων των ειδών (καταστήματα, υπεραγορές, αποθήκες, κλπ.), λήφθηκαν μετρήσεις ηλεκτρικής κατανάλωσης των επιμέρους συστημάτων λειτουργίας και έγιναν αναλύσεις των αποτελεσμάτων.

phone