Εργασία στην CORDIA

Ελάτε κοντά μας και ανακαλύψτε τις ευκαιρίες καριέρας στην CORDIA. Η CORDIA προσφέρει ένα ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον δίνοντάς σας την ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη.

Εργασία στην CORDIA

H CORDIA, ΩΣ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ TOTAL FACILITY MANAGEMENT, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

ΟΣΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΣ
Email: hrgr@cordia.gr

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. H CORDIA Α.Ε. θα διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα (12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της CORDIA Α.Ε.. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία της CORDIA Α.Ε. σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στο πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, κα Βαλεντίνα Κοντομήτρου, email: valentina.kontomitrou@cordia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο.

By submitting your CV you register your intention to be considered with a view to concluding an employment contract for the vacancy you are applying for, as well as for other vacancies, current or future, on the basis of the suitability of your qualifications and skills. CORDIA S.A. will keep your CV in its files, and will examine and compare it against the qualifications required by future vacancies for a period of twelve (12) months from the date of its submission. Thereafter, it will be deleted from CORDIA S.A.’s files. If you want CORDIA S.A. to keep you CV in its files for future reference, you are kindly requested to resubmit it at the end of the 12-month period, even without applying for a specific vacancy. You may request removal of your CV from CORDIA S.A.’s files at any time by contacting the person responsible for data privacy issues, Mrs. Valentina Kontomitrou at email: valentina.kontomitrou@cordia.gr.For more information on [the Company’s] privacy policy and on your rights under the currently applicable legislative framework please click the link .