Ενεργειακός Έλεγχος, Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης – PEPSICO

Επισκόπηση έργου

Πραγματοποιήθηκε ο Ενεργειακός Έλεγχος στο εργοστάσιο της Βιομηχανίας PEPSICO στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης ISO50001 της εταιρείας.Υπηρεσίες

  • Πραγματοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου στο εργοστάσιο της PEPSICO στον Άγιο Στέφανο Αττικής
  • Εντοπισμός κρίσιμων παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ISO50001
  • Ετήσια παρακολούθηση του ΣΕΔ και δημιουργία ενεργειακής ανασκόπησης

Οφέλη πελάτη

  • Η βελτίωση της Ενεργειακής Επίδοσης μέσω του προσδιορισμού των κατάλληλων Προγραμμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
  • Η λήψη πιστοποιητικού για το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης της συγκεκριμένης δραστηριότητας της μονάδας παραγωγής της Επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 50001 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης
  • Η οργάνωση και η εφαρμογή Διαδικασιών Ενεργειακής Διαχείρισης που οδήγησαν στην τυποποίηση των σχετικών εργασιών και στην προώθηση του «ενεργειακού προφίλ»
  • Η καθιέρωση διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης και βελτίωσης των σχετικών δραστηριοτήτων Ενεργειακής Διαχείρισης
phone