Ενεργειακός Έλεγχος Εγκαταστάσεων – ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Επισκόπηση έργου

Πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου του συνόλου των εγκαταστάσεων της εταιρείας Ελληνικών Υπεραγορών ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.
Οι εγκαταστάσεις αποτελούνταν από Καταστήματα διαφόρων μεγεθών (150 – 25.000 m2), Κτίρια γραφείων (35.000 m2), Κέντρα διανομής και Παραγωγικές μονάδες.Υπηρεσίες

 • Έλεγχος καταναλώσεων 444 εγκαταστάσεων του ομίλου ΕΥΣ
 • Συγκέντρωση και αναλυτική επεξεργασία των ενεργειακών τους καταναλώσεων
 • Επιτόπια αυτοψία σε 27 εγκαταστάσεις (καταστήματα, κτίρια γραφείων, κέντρα διανομής, παραγωγικές μονάδες)
 • Τοποθέτηση μετρητικών διατάξεων σε επιλεγμένα Η/Μ συστήματα ανά εγκατάσταση
 • Μετρήσεις επιπέδων φωτισμού και ποιότητας αέρα
 • Ανάλυση καταναλώσεων ενέργειας ανά Η/Μ σύστημα και εντοπισμός σημείων με αυξημένες καταναλώσεις

Οφέλη πελάτη

 • Εξειδικευμένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανά εγκατάσταση
 • Βελτιωτικές ενέργειες με αναλυτικές τεχνοοικονομικές προτάσεις
 • Συνολική ενεργειακή εικόνα και αποτύπωση των εγκαταστάσεων
 • Προοπτικές ενσωμάτωσης νέων καινοτόμων τεχνολογιών
 • Συμμόρφωση της εταιρείας με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΝ
phone