Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας (Vodafone Innovus) – ΝΕΡΑ ΔΙΡΦΥΣ

Επισκόπηση έργου

Μέσω της συνεργασίας μας με την Vodafone Innovus και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υλοποιήσαμε έργο εγκατάστασης μετρητών ενέργειας στη Βιομηχανία της Δίρφυς, καθώς και τη παραμετροποίηση ενεργειακής πλατφόρμας με σκοπό τη παρακολούθηση των καταναλώσεων της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και του συνόλου της εγκατάστασης.Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική υπηρεσία με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων σημείων και φορτίων ενδιαφέροντος
 • Μελέτη ως προς τις ανάγκες τους πελάτη και της εγκατάστασης
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Παραμετροποίηση πλατφόρμας με σκοπό την επιτυχημένη λήψη των δεδομένων, την απεικόνιση αυτών και τον έλεγχο ορθών στατιστικών στοιχείων και δεικτών

Οφέλη πελάτη

 • Πρόσβαση σε δεδομένα καταναλώσεων της βιομηχανίας από υπολογιστή ή κινητό με πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Αναλυτική καταγραφή των καταναλώσεων όλων των σημείων ενδιαφέροντος της βιομηχανίας στη παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο, όπου δίνει τη δυνατότητα:
  • να έχει εικόνα live παρακολούθησης και εξαγωγής συμπερασμάτων
  • για δημιουργία ενεργειακών αναφορών σε ένα ορισμένο διάστημα
  • για δημιουργία κανόνων και λήψη ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις μη φυσιολογικής ή προβλεπόμενης λειτουργίας
 • Καταγραφή περισσότερων δεδομένων, όπως άεργου ισχύος, όντας προνόμιο για βιομηχανίες με αυξημένο πλήθος χωρητικών ή/και επαγωγικών φορτίων όπως σε μία γραμμή παραγωγής
phone