Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο –
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Επισκόπηση έργου

Η εταιρεία μας υλοποίησε με επιτυχία το έργο που αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Ολυμπίας Οδού τόσο στις τεχνικές βάσεις όσο και στους σταθμούς διοίκησης της εταιρείας σε όλο τον οδικό άξονα από Αθήνα έως Πάτρα.Υπηρεσίες

 • Μελέτη εγκατάστασης.
 • Προμήθεια ΣΦΗΟ και Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση.
 • Τελική σύνδεση, ενεργοποίηση και commissioning σταθμών φόρτισης.
 • Αδειοδότηση σταθμών φόρτισης
 • Ένταξη σταθμών φόρτισης σε πλατφόρμα διαχείρισης.
 • Τεχνική υποστήριξη.
 • Ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης σταθμών φόρτισης

Οφέλη πελάτη

 • Ποιότητα
 • Αξιοπιστία
 • Ολοκληρωμένη λύση, παράδοση του έργου με το «κλειδί» στο χέρι.
 • Τεχνική υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο.
 • Απομακρυσμένη διαχείριση σταθμών.
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων ηλεκτροκίνησης στο έπακρο.
 • Μετάβαση στον κόσμο της Ηλεκτροκίνησης
phone