Πιλοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγράμματος BuildOn – VOLVO SARAKAKIS

Επισκόπηση έργου

Μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων HORIZON και συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος BuildOn και σε συνεργασία με τον όμιλο Σαρακάκη για τη χρήση της έκθεσης Volvo ως πιλοτικό, εκτελέστηκαν εργασίες εγκατάστασης για τρεις βασικούς πυλώνες, την καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων, τη καταγραφή δεδομένων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και τέλος τη καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας της Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ) καθώς και τη διαχείριση αυτής. Ο σκοπός είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση της έκθεσης, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη βελτιστοποίηση των κλιματικών συνθηκών εντός αυτής και του χώρου εργασίας των εργαζομένων.Υπηρεσίες

 • Συμβουλευτική υπηρεσία με σκοπό την εύρεση των βέλτιστων σημείων και φορτίων ενδιαφέροντος
 • Μελέτη ως προς τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος, του πελάτη και της εγκατάστασης αυτής καθ’ αυτής
 • Ηλεκτρολογικές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • Παραμετροποίηση πλατφόρμας με σκοπό την επιτυχημένη λήψη των δεδομένων, την απεικόνιση αυτών και τον έλεγχο ορθών στατιστικών στοιχείων και δεικτών καθώς επίσης και του ορισμού κανόνων για την ορθότερη λειτουργία της ΚΚΜ

Οφέλη πελάτη

 • Πρόσβαση σε δεδομένα καταναλώσεων από υπολογιστή ή κινητό με πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • Αναλυτική καταγραφή των καταναλώσεων όλων των σημείων ενδιαφέροντος, όπου δίνει τη δυνατότητα:
  • να έχει εικόνα live παρακολούθησης και εξαγωγής συμπερασμάτων
  • για δημιουργία ενεργειακών αναφορών σε ένα ορισμένο διάστημα
  • για δημιουργία κανόνων και λήψη ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις μη φυσιολογικής ή προβλεπόμενης λειτουργίας
  • για αυτοματοποιημένη λειτουργία του κλιματισμού εντός της έκθεσης
 • Καταγραφή δεδομένων ποιότητας αέρα εντός του χώρου της έκθεσης και εργασιακού χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα για βελτίωση των συνθηκών έχοντας ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των εργαζομένων και την αύξηση της αποδοτικότητας
 • Δυνατότητα χρήσης του Digital Twin της εγκατάστασης, ως παράγωγο του προγράμματος
phone