Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης – INTERAMERICAN

Επισκόπηση έργου

Πραγματοποίηση εντοπισμένων επεμβάσεων στα Η/Μ συστήματα του κεντρικού κτιρίου της INTERAMERICAN. Οι παρεμβάσεις προέκυψαν από την ενεργειακή μελέτη στην εγκατάσταση, και υλοποιήθηκαν μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ίση με 12%.Υπηρεσίες

 • Πραγματοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου στο κεντρικό Κτίριο της εταιρείας (επιφ. περίπου 13.000 m2)
 • Εντοπισμός κρίσιμων παρεμβάσεων με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση
 • Υλοποίηση των εντοπισμένων παρεμβάσεων με χρηματοδότηση από την CORDIΑ, όπως:
  • Τοποθέτηση ρυθμιστή στροφών στις ΚΚΜ σε συνάρτηση με έλεγχο CO2 & νέων ελεγκτών στις ΚΚΜ
  • Τοποθέτηση inverter στην κεντρική αντλία για το δίκτυο των FCU
  • Αντικατάσταση κεντρικής αντλίας δικτύου ΚΚΜ με νέα βελτιωμένης απόδοσης
  • Διαχείριση ψυκτών TRANE και τοπικές βελτιώσεις κλιματισμού μέσω έξυπνων ελεγκτών
  • Αντιστάθμιση στο λεβητοστάσιο με τοποθέτηση αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας
  • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος παραγωγής & διαχείρισης για τα ζεστά νερά χρήσης (ΖΝΧ)
  • Ρύθμιση Set points σε ΚΚΜ για περίοδο θέρμανση και ψύξη
  • Διαδικτυακός χειρισμός κρίσιμων εξοπλισμών και παρακολούθηση μέσω WEB με πλατφόρμα ΙοΤ
  • Τοποθέτηση αναλυτών ενέργειας σε 9 κρίσιμα σημεία και παρακολούθηση μέσω πλατφόρμας ΙοΤ
 • Αποπληρωμή των επεμβάσεων σε βάθος 5ετίας από την εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας

Οφέλη πελάτη

 • Συνολική Ενεργειακή εξοικονόμηση σε διπλάσια επίπεδα από την εγγυημένη – περίπου 24,2%
 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης στους χώρους της εγκατάστασης
 • Αύξηση της αποδοτικότητας των Η/Μ εγκαταστάσεων και άμεση ενημέρωση των βλαβών
 • Επιπλέον Οικονομικά οφέλη από την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας
phone