Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ενεργειακός Έλεγχος A&G Paper.

Ολοκληρώθηκε ο ενεργειακός έλεγχος στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας A&G Paper. Η διαδικασία του ελέγχου περιλάμβανε επιτόπια αυτοψία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στους χώρους αποθήκευσης και στους χώρους γραφείων σε 3 διακριτές εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης, με στόχο τον κατάλληλο επιμερισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας καθώς και την επακριβή κατανόηση της λειτουργίας τους.  Με την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε και παραδόθηκε αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της κάθε εγκατάστασης με εξειδικευμένες προτάσεις βελτιστοποιήσεων.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Επιθεωρήσεις Συστημάτων Κλιματισμού/Θέρμανσης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στο δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, και στις εγκαταστάσεις μουσείων του πολιτιστικού ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία, καταγραφή, αξιολόγηση και έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης σε 111 εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Με το πέρας του έργου η Τράπεζα απέκτησε ολοκληρωμένη καταγραφή των συστημάτων της, καθώς και την αντίστοιχη αξιολόγηση της κάθε εγκατάστασης.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Υλοποίηση Εγκατάστασης EMS στις εγκαταστάσεις της Henkel Hellas.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση συστήματος EMS στο κτίριο της Henkel στον Ταύρο. Η υποδομή περιλάμβανε την εγκατάσταση πίνακα τηλεμετρίας με 29 μετρητές ενέργειας, κεντρικό gateway και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Εγκατάσταση Ενεργειακής Πλατφόρμας στο Εργοστάσιο Καλογιάννης Κούτσικος.

Επιτυχής εγκατάσταση ενεργειακής πλατφόρμας για το monitoring των καταναλώσεων του εργοστασίου και την δημιουργία reporting και trending. Υλοποιήθηκε το integration ενεργειακών μετρητών της Siemens μέσω Modbus RTU Protocol καθώς και ανάπτυξη API για το integration της εφαρμογής καταμέτρησης φαυλών Evocon.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην Γευσήνους ΑΒΕΕ.

Μια νέα επιτυχημένη συνεργασία έλαβε μέρος μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας υπηρεσιών μαζικής εστίασης Γευσήνους ΑΒΕΕ. Η ομάδα της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία με Public Retail A.E.

Νέα συνεργασία της CORDIA με την εταιρεία Public Retail A.E για τη διενέργεια ενεργειακού ελέγχου στο σύνολο των  εγκαταστάσεων  της εταιρείας με επιτόπια αυτοψία σε  έντεκα  (11) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία και οι κεντρικές αποθήκες της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχει συνταχθεί η έκθεση του ελέγχου και θα προταθούν οι απαραίτητες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας με ποσοτικό προσδιορισμό αυτής

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία με AkzoNobel

Aνάληψη της μελέτης εφαρμογής, αδειοδότησης και διαχείρησης του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Στέγης στις εγκαταστάσεις της AkzoNobel στην Μάνδρα Αττικής στα πλαίσια του Net Metering. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η AkzoNobel, μία από τις ηγέτιδες εταιρίες στον βιομηχανικό κλάδο, θα αποκομίσει σημαντικό όφελος εξοικονομώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη του συνεχώς αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.
Η συνεργασία επεκτάθηκε και στην πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μάνδρα.
Ευχαριστούμε πολύ την AkzoNobel για την εμπιστοσύνη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία με Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group)

Η CORDIA αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στις εγκαταστάσεις της Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου στα πλαίσια του
Net Metering. Η CORDIA ανέλαβε το project από την φάση της μελέτης & αδειοδότησης του έργου μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωσή του και σύνδεση με το δίκτυο. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε., μέλος του πολυεθνικού Ομίλου CAMPARI, θα αποκομίσει σημαντικό όφελος εξοικονομώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα δαπανούνται για την κάλυψη του συνεχώς αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.
Η συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακός έλεγχος στη βιομηχανική εγκατάσταση με αποτέλεσμα βελτιωτικές προτάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας με μειωμένες καταναλώσεις ενέργειας.
Ευχαριστούμε πολύ την Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group) για την εμπιστοσύνη.

Ενεργειακές Υπηρεσίες & Φωτοβολταϊκα

Νέα συνεργασία CORDIA με Όμιλο Σκλαβενίτη

Πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Πρόταση λύσεων βελτιστοποίησης των Η/Μ συστημάτων των εγκαταστάσεων και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 27 εγκαταστάσεις όλων των ειδών (καταστήματα, υπεραγορές, αποθήκες, κλπ.), λήφθηκαν μετρήσεις ηλεκτρικής κατανάλωσης των επιμέρους συστημάτων λειτουργίας και έγιναν αναλύσεις των αποτελεσμάτων.

phone