Ενδεικτικοί Πελάτες

Η CORDIA προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών με διαφορετικές υποδομές και τομείς δραστηριότητας, δίνοντας λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Ενδεικτικοί Πελάτες

Κάποιοι από τους Πελάτες που μας έχουν εμπιστευτεί, είναι οι παρακάτω:


 • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

 • Vodafone

 • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

 • Τράπεζα Πειραιώς

 • McArthurGlen Designer Outlet

 • Singular Logic

 • Price Waterhouse Coopers

 • Cosmote

 • Nestle

 • Τράπεζα της Ελλάδος

 • Όμιλος Συγγελίδη