Λένε για εμάς

Για την CORDIA η άριστη εξυπηρέτηση των Πελατών μας είναι το απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας ισχυρής και συνεχούς σχέσης εμπιστοσύνης.

Αυτό αποδεικνύεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.

Οι υπεύθυνοι των συμβάσεων μας επιδεικνύουν έναν ενεργητικό ρόλο στην καθημερινή συνεργασία με τους Πελάτες μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία των υπηρεσιών μας.

Η βάση για την παροχή ολοκληρωμένου Facilities Management είναι η κάλυψη των «3 Rs» — Resources, Response and Respect, πόροι, ανταπόκριση και σεβασμός.

phone