Η CORDIA, έχοντας ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

H CORDIA έχει ως κύριο μέλημά της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε όλες τις ενέργειες που υλοποιεί. Ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες που προστατεύουν τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. H CORDIA αναπτύσσει τις δραστηριότητές της έχοντας ως γνώμονά της τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Παρακάτω, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διάφορες δράσεις της CORDIA σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

για τον Άνθρωπο

για το Περιβάλλον