Εγκατάσταση Ενεργειακής Πλατφόρμας στο Εργοστάσιο Καλογιάννης Κούτσικος.

Επιτυχής εγκατάσταση ενεργειακής πλατφόρμας για το monitoring των καταναλώσεων του εργοστασίου και την δημιουργία reporting και trending. Υλοποιήθηκε το integration ενεργειακών μετρητών της Siemens μέσω Modbus RTU Protocol καθώς και ανάπτυξη API για το integration της εφαρμογής καταμέτρησης φαυλών Evocon.

phone