Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας – Energy Management in Pressious Arvanitidis.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών στη βιομηχανία της Pressious Arvanitidis στη Θήβα και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα. Το έργο έρχεται να συμπληρώσει τη στενή συνεργασία μας με την Pressious Arvanitidis με στόχο την παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων της γραμμής παραγωγής και του γραφειακού χώρου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση αυτών και η μείωση των καταναλώσεων και του ενεργειακού αποτυπώματος της εταιρείας.

phone