Εγκατάστασης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας L’Oréal στην Αθήνα.

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου 4 σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της L’Oréal στην Αθήνα. Η εγκατάσταση συμπεριλαμβάνει και την βαφή των θέσεων με ειδικό stencil. Το έργο πραγματοποιήθηκε με σταθμούς της κατασκευάστριας εταιρείας EVBOX, οι οποίοι υποστηρίζονται μέσω Backend πλατφόρμας από την CORDIA.

phone