Εγκατάστασης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο  στην Ολυμπία Οδό

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου 20  σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Ολυμπίας Οδού τόσο στις τεχνικές βάσεις όσο και στους σταθμούς διοίκησης της εταιρείας σε όλο τον οδικό άξονα από Αθήνα έως Πάτρα.

Αυτό το έργο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση που έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία από την CORDIA.  Οι σταθμοί είναι της κατασκευάστριας εταιρείας ABB και ρυθμίστηκαν έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν στο μέγιστο την προσφερόμενη ισχύ από την υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή του πελάτη.

phone