Εγκατάσταση Δικτύου Σταθμών Φόρτισης Η/Ο.

Επιτυχής εγκατάσταση και commissioning δικτύου  εννέα σταθμών φόρτισης Η/Ο στις εγκαταστάσεις της Γευσήνους ΑΒΕΕ. Οι σταθμοί είναι της κατασκευάστριας εταιρείας ABB και ρυθμίστηκαν σε DLM Mode ώστε να μπορούν αν υποστηρίξουν την υφιστάμενη ηλεκτρολογική υποδομή του πελάτη.

phone