Ηλεκτροκίνηση

Βιώνοντας την αρχή της μεταμόρφωσης του χώρου των μεταφορών από την μορφή των υγρών καυσίμων στην μορφή ενός έξυπνου πλέον οικοσυστήματος, του οποίου ένα από τα θεμελιώδη συστατικά είναι η ηλεκτροκίνηση, η CORDIA επενδύοντας τόσο στο έμψυχο δυναμικό της όσο και στην ευελιξία της στη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους, έχει εξασφαλίσει να αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στο χώρο προμήθειας, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Οι σταθμοί φόρτισης ως ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ψηφιακής μεταμόρφωσης στο χώρο των μεταφορών, μέσω online backend platforms μας δίνουν πολλές σημαντικές δυνατότητες, όπως η ενεργειακή παρακολούθηση και διαχείριση της φόρτισης του ηλεκτρικού οχήματος παρέχοντάς μας σημαντικές πληροφορίες για την κατάστασή του και η σύνδεση με υφιστάμενες πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης (3rd party integration platforms).

Όλες αυτές οι δυνατότητες μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε ένα ψηφιακό σύστημα στις ανάγκες και στη δυναμική του εκάστοτε πελάτη, επεκτείνοντας και διασυνδέοντας το ψηφιακό αυτό οικοσύστημα με ολοκληρωμένες λύσεις ΙΟΤ εφαρμογών.

Στην CORDIA, στοχεύοντας σε ένα βιώσιμο ενεργειακά πράσινο μέλλον, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο e-mobility παρακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας και κάνοντας το digital transformation πράξη, φέρνοντας το οικοσύστημα της ψηφιακής ηλεκτροκίνησης ποιο κοντά στην καθημερινότητα του απλού ιδιώτη και των μεγάλων επιχειρήσεων. Η άρτια καταρτισμένη ομάδας μας σχεδιάζει και υλοποιεί medium και large scale έργα σε συνεργασία με τους σημαντικότερους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και με αυτοκινητοβιομηχανίες και τελικούς καταναλωτές, ενώ έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται ένα μεγάλο πλήθος από ήδη εγκατεστημένους σταθμούς φόρτισης σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίνοντας λύσεις αποκατάστασης λειτουργίας, είτε απομακρυσμένα είτε και με επιτόπια επίσκεψη όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα της ομάδας e-mobility της CORDIA είναι η δυνατότητα δημιουργίας White Label πλατφόρμας, με dedicated backend για την παρακολούθηση σταθμών φόρτισης διαφόρων κατασκευαστικών οίκων κάτω από ένα κοινό γραφικό περιβάλλον αξιοποιώντας στο έπακρο που μας προσφέρει το Open Charge Point Protocol.

Πλατφόρμα Εύρυθμης Λειτουργίας

Με την βοήθεια των Online εφαρμογών και τη χρήση του ανοιχτού πρωτοκόλλου OCCP μπορούμε να παρακολουθούμε κάθε στιγμή την κατάσταση του σταθμού φόρτισης και να επιτυγχάνουμε:

  • Διαχείριση Χρηστών
  • Διαχείριση Φόρτισης
  • Εντοπισμός Σταθμών
  • Διαχείριση Σταθμού
  • Load Balancing
  • Data Analytics
  • Διαχείριση Καρτών Φόρτισης
  • Χρέωση Φόρτισης
  • Mobile App

H Ομάδα της CORDIA έχει τη τεχνογνωσία να διαχειριστεί και να υποστηρίξει τις πλατφόρμες Backend μεγάλων κατασκευαστικών οίκων όπως ΑΒΒ & EVBOX ενώ παρέχει υπηρεσίες παροχής πλατφόρμας διαχείρισης σταθμών φόρτισης White Label ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Γιατί CORDIA

Το τμήμα e-mobility της CORDIA έχει την ευελιξία να παραδώσει ένα έργο βασισμένο εντός των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων, λόγω της διττής τεχνογνωσίας αφενός  του κατασκευαστικού τομέα (Physical Infrastructure) και αφετέρου  του τομέα Informatics  για την ένταξη και υποστήριξη των σταθμών μέσα από την πλατφόρμα παρακολούθησης.

Την εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία αυτή μαρτυρούν και τα παρακάτω έργα σε σημαντικούς πελάτες όπως:

Εγκατάσταση 5 Σταθμών Φόρτισης σε Τοπολογία Hub – Satellite με Static Energy Balancing.
Εγκατάσταση 4 Σταθμών Φόρτισης με ένταξη σε backend διαχείρισης μεγάλου παρόχου ενέργειας.
Εγκατάσταση 2 Σταθμών Φόρτισης με Stand Alone Τοπολογία και ένταξη στο backend της κατασκευάστριας εταιρείας.
Εγκατάσταση 11 Σταθμών Φόρτισης σε Τοπολογία Hub – Satellite με Static Energy Balancing.
Εγκατάσταση Πλήθους Σταθμών Φόρτισης με Stand Alone Τοπολογία στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας και ένταξη σε dedicated backend.

Μεθολογία & Υπηρεσίες

Η ομάδα του e-mobility της CORDIA αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, όσο και στο τομέα του Energy Management. Οι μηχανικοί σε συνεργασία με το τεχνικό επιτελείο του τμήματος που απαριθμεί διπλωματούχους εργοδηγούς και τεχνικούς, πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία του χώρου εγκατάστασης των σταθμών, εξετάζει την υφιστάμενη υποδομή και προτείνει τη βέλτιστη λύση όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για τον ιδιώτη.

Η τεχνική ομάδα της CORDIA εκτός από την υπηρεσία τη προμήθειας των Σταθμών Φόρτισης καθώς και της φυσικής υποδομής για την τροφοδοσία των σταθμών, παρέχει υπηρεσίες διαμόρφωσης των θέσεων στάθμευσης για αποκλειστική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων όπως η βαφή του τελικού δαπέδου με ειδικά εποξειδικά χρώματα και stencils με την σχετική ένδειξη της ηλεκτροκίνησης, όπως επίσης και όλου του προστατευτικού εξοπλισμού όπως stop τροχών ή μπάρες προστασίας των σταθμών.

Επιπλέον παρέχονται όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων ώστε να υπάρχει ενημερωμένος κατασκευαστικός φάκελος έργου αλλά και να συμπληρωθούν και οι σχετικές αιτήσεις του νέου έργου προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

phone