Ενεργειακός Έλεγχος A&G Paper.

Ολοκληρώθηκε ο ενεργειακός έλεγχος στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας A&G Paper. Η διαδικασία του ελέγχου περιλάμβανε επιτόπια αυτοψία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στους χώρους αποθήκευσης και στους χώρους γραφείων σε 3 διακριτές εγκαταστάσεις στο Κρυονέρι Αττικής. Κατά τη διαδικασία του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρικές μετρήσεις σε συγκεκριμένα σημεία της εγκατάστασης, με στόχο τον κατάλληλο επιμερισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας καθώς και την επακριβή κατανόηση της λειτουργίας τους.  Με την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε και παραδόθηκε αναλυτική έκθεση αξιολόγησης της κάθε εγκατάστασης με εξειδικευμένες προτάσεις βελτιστοποιήσεων.

phone