Έργα Εξοικονόμησης ενέργειας

Η εξοικονόμηση ενέργειας στοχεύει στην επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης και στη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας με την ελάχιστη απαιτούμενη ενεργειακή κατανάλωση.

Οι επεμβάσεις βελτιστοποίησης των συστημάτων λειτουργίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Φωτισμό (εσωτερικός και εξωτερικός)
 • Κλιματισμός
 • Αερισμός χώρων
 • Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Συστήματα Αυτοματισμού
 • Κτιριακό Κέλυφος

Διαδικασία για την υλοποίηση των Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας:

Βασική Ανάλυση

 • Ανάλυση καταναλώσεων
 • Επισκόπηση Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Ενεργειακές μετρήσεις και λοιπές απαιτούμενες μετρήσεις (π.χ. φωτεινότητας (Lux))

Μελέτη

 • Ανάλυση δεδομένων
 • Οριστικοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Τεχνικός σχεδιασμός & Κόστος εγκατάστασης
 • Υπολογισμός ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνοοικονομική ανάλυση (ROI)

Υλοποίηση έργου

 • Έναρξη Εργασιών
 • Υλοποίηση των προτεινόμενων έργων
 • Ρυθμίσεις TAB (Tuning-Adjusting-Balancing)
 • Χρήση πλατφόρμας ΙοΤ

Φάση λειτουργίας

 • Παρακολούθηση (Monitoring) καταναλώσεων, εσωτερικών συνθηκών και ορθής λειτουργίας
 • Επιβεβαίωση υπολογισμών οικονομικού οφέλους από τα μέτρα και μέτρηση απόδοσης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συντήρηση εξοπλισμού (προληπτική και πραγματική)
 • Τακτικές αναφορές και συνεχής βελτίωση

Ενδεικτικά Έργα

Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας - Energy Management in Pressious Arvanitidis.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών στη βιομηχανία της Pressious Arvanitidis στη Θήβα και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα.

Μάθετε περισσότερα

Εγκατάσταση Ενεργειακών Μετρητών & Ενεργειακής Πλατφόρμας - Energy Management στην εταιρεία Δίρφυς.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση διάταξης ενεργειακών μετρητών στη βιομηχανία Δίρφυς  στην Εύβοια και εν συνεχεία της παραμετροποίησης της ενεργειακής πλατφόρμας και δοκιμών για ορθές μετρήσεις και στατιστικά αποτελέσματα.

Μάθετε περισσότερα

Υλοποίηση Εγκατάστασης EMS στις εγκαταστάσεις της Henkel Hellas.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση συστήματος EMS στο κτίριο της Henkel στον Ταύρο.

Μάθετε περισσότερα

phone