Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στην CORDIA, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών σε όλη την Ελλάδα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε βιομηχανικά, εμπορικά ή οικιστικά κτίρια στο πλαίσιο του προγράμματος Ενεργειακού Συμψηφισμού ή Net Metering. Μέσω του προγράμματος Net Metering, δίνεται η δυνατότητα μείωσης ή ακόμη και εκμηδένισης του ενεργειακού κόστους μιας εγκατάστασης.

Η CORDIA διασφαλίζει την ποιότητα ακολουθώντας αυστηρές προδιαγραφές σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης και προσφέρει:

  • Ενεργειακή Ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη το ενεργειακό προφίλ κατανάλωσης
  • Τεχνοοικονομική Ανάλυση Επένδυσης
  • Μελέτη εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη προσανατολισμό, στατικότητα, ηλεκτρολογικές απώλειες και σκιάσεις επί του ακινήτου
  • Κατασκευή Φωτοβολταϊκού συστήματος με εφαρμογή αυστηρών Μέτρων Ατομικής Προστασίας και κατάθεση Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
  • Συντήρηση Φωτοβολταϊκού συστήματος με χρήση εξειδικευμένων οργάνων και των πιο σύγχρονων διεθνών προτύπων

Στην CORDIA προσφέρουμε 3 εναλλακτικές προτάσεις αποπληρωμής σχετικά με την προμήθεια & εγκατάσταση Φ/Β συστήματος:

  • Αποπληρωμή με την σύνδεση του έργου
  • Αποπληρωμή μέσω σύμβασης ενεργειακής απόδοσης (ESCO)
  • Αποπληρωμή με ισόποσες μηνιαίες δόσεις με διάρκεια βάσει επιλογής σας.

Τέλος, καθώς η σωστή συντήρηση διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού και συνεπώς τη μέγιστη δυνατή παραγωγή ενέργειας, στην CORDIA, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή απόδοση παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Λειτουργίας & Συντήρησης. Ο έλεγχος της ομαλής Λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών πραγματοποιείται από εξειδικευμένες ομάδες που χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες μεθόδους προκειμένου να παρακολουθούν 24/7 και τον πιο απομακρυσμένο Σταθμό.

Ενδεικτικά έργα

Νέα συνεργασία με Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group)

Η CORDIA αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στις εγκαταστάσεις της Καλογιάννης-Κούτσικος Α.

Μάθετε περισσότερα

Νέα συνεργασία με AkzoNobel

Aνάληψη της μελέτης εφαρμογής, αδειοδότησης και διαχείρησης του έργου εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Στέγης στις εγκαταστάσεις της AkzoNobel στην Μάνδρα Αττικής στα πλαίσια του Net Metering.

Μάθετε περισσότερα

phone