ΙοΤ Λύσεις

Ένας από τους στόχους της εταιρίας μας, είναι οι παροχές εξοικονόμησης ενέργειας σε εταιρίες, κτίρια και υποδομές μέσω IoT εφαρμογών. Για να το πετύχουμε αυτό, αναλόγως με τις ανάγκες του υπό εξέταση χώρου και το βαθμό επεμβατικότητας, πραγματοποιείται εγκατάσταση αισθητήρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, CO2, κ.α.), μετρητών κατανάλωσης ενέργειας και ελεγχόμενων διακοπτών ή/και ελεγκτών σε ήδη υπάρχουσες συσκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. HVAC, Chillers, Καυστήρες, κλπ.) με πρότερο στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών CO2, την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπρόσθετα και μέσω της διαδικτυακής μας IoT πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις και τα δεδομένα των εγκαταστάσεών τους και πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα:

  • αξιοποίησης και απεικόνισης των ιστορικών δεδομένων των αισθητήρων, μετρητών και ελεγκτών
  • παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των συσκευών,
  • ειδοποίησης για πιθανές βλάβες ή δυσλειτουργίες
  • δημιουργίας ενεργειακών προφίλ, ανθρώπινων παρεμβάσεων και ενεργειών
  • αυτοματοποιημένων ενεργειών για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες

Οι τομείς εφαρμογής της υπηρεσίας IoT, εκτείνονται πέραν της ενεργειακής διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα:

  • Facility Management
  • Energy Management
  • People Counting
  • Parking Management
  • Smart City, κ.α.

phone