Επιθεωρήσεις Συστημάτων Κλιματισμού/Θέρμανσης στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης στο δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων, και στις εγκαταστάσεις μουσείων του πολιτιστικού ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία, καταγραφή, αξιολόγηση και έκδοση ΠΕΑ (Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης) των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης σε 111 εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα. Με το πέρας του έργου η Τράπεζα απέκτησε ολοκληρωμένη καταγραφή των συστημάτων της, καθώς και την αντίστοιχη αξιολόγηση της κάθε εγκατάστασης.

phone