Η πρωτοποριακή πλατφόρμα διαχείρισης φόρτισης

Πλατφόρμα EVERON

Η EVBox, ο πρωτοπόρος και καινοτόμος κατασκευαστής σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, παρουσίασε το 2018 το Everon, μία πλατφόρμα που επιτρέπει τη διαχείριση όλων των δεδομένων της φόρτισης του ηλεκτρικού οχήήματος. Η πλατφόρμα Everon είναι μία αρθρωτή πλατφόρμα, η οποία συνδέεται και με άλλα συστήματα.

Με μία απλή συνδρομή στο λογισμικό διαχείρισης φόρτισης, ο χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίζει, διαχειρίζεται και τιμολογεί τις φορτίσεις και τους σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι οι φορτιστές.

Το λογισμικό Everon αυτοματοποιεί τον εντοπισμό και την τιμολόγηση όλων των ειδών φορτίσεων, είτε πρόκειται για ιδιωτικούς είτε δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Αυτή η πλατφόρμα είναι απαραίτητη και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ιδιώτες.

Βασισμένο στην επικοινωνία μέσω του προτύπου OCPP, το EVERON μπορεί να ομαδοποιήσει από κάτω του και να διαχειριστεί Σταθμούς Φόρτισης διαφορετικών κατασκευαστών, προσφέροντας στο Διαχειριστή των Σταθμών απόλυτη ευελιξία.