Οι υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης που υποστηρίζει η CORDIA.

Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης

Η CORDIA, σε συνεργασία με την EVBox, προσφέρει στους χρήστες των σταθμών φόρτισης επιπλεόν υπηρεσίες, προκειμένου να κάνει τη διαδικασία φόρτισης και χρήσης ακόμη πιο φιλική σε αυτούς.

Έτσι, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης, από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Συντήρηση και βοήθεια συναρμολόγησης ή μεταφοράς
  • Πρόσθετη εγγύηση
  • Περιαγωγή