Τεχνίτης Ψυκτικός

Η CORDIA A.E., ηγέτιδα στη διαχείριση εγκαταστάσεων και τις τεχνικές και ενεργειακές υπηρεσίες, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού
 • Συμμετοχή σε έργα αναβάθμισης τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Απαιτείται ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λ.π..
 • Κατανόηση και ανταπόκριση στις συνεχείς απαιτήσεις των πελατών.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση, οικειοποίηση προβλημάτων και αντιμετώπιση αυτών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Διατήρηση καθαριότητας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
 • Να ενεργεί ως μέλος της ομάδας με όλους τους εργαζόμενους του προσωπικού της εταιρείας.

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ ή Τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ ειδικότητος ψυκτικών εγκαταστάσεων ή Απόφοιτος Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ειδικότητας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε προληπτική και κατασταλτική συντήρηση συστημάτων κλιματισμού
 • Κάτοχος Άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού ή κάτοχος Άδειας Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Πιστοποίηση ψυκτικού για τη διαχείριση φθοριούχων ψυκτικών αεριών, θα ληφθεί θετικά υπόψη
 • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
 • Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
 • Δυνατότητα απασχόλησης και ως μέρος μιας ομάδας ή ατομικά.


  Αρχεία DOC, PDF μέχρι 5Mb

  Αρχεία DOC, PDF μέχρι 5Mb

  phone