Πολυ-ειδικευμένος Τεχνικός Έργου Οικοδομικής Φύσεως

Η CORDIA A.E., ηγέτιδα στη διαχείριση εγκαταστάσεων και τις τεχνικές και ενεργειακές υπηρεσίες, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
 
Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Διενέργεια απαραίτητης προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης συντήρησης σε εξοπλισμό παιδικής χαράς, αθλητικού εξοπλισμού ή άλλου είδους.
 • Χειρωνακτική εργασία για τη συντήρηση κτιριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων κουφωμάτων, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών & κάθε είδους αποκαταστάσεων σε εξοπλισμό (φορητό ή μη) μια εγκατάστασης.
 • Χειρωνακτική εργασία, οικοδομικής φύσεως, για την αποκατάσταση ή επισκευή εξοπλισμού ή άλλων εργασιών εντός της εγκατάστασης. Ενδεικτικά οι επισκευές μπορούν να αφορούν κουφώματα (πόρτες-παράθυρα), ξύλινες κατασκευές, βαψίματα, τοιχοποιία, οροφές ή κάθε είδους εξοπλισμό μιας κλειστής ή ανοιχτής εγκατάστασης.
 • Υποστήριξη ομάδας έργου σε μεταφορές/μετακινήσεις εξοπλισμού ή άλλου είδους υποδομών (Η/Μ) εντός της εγκατάστασης.

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια χειρωνακτικής εμπειρίας σε οικοδομικής φύσεως έργα με συντήρηση/επισκευή εγκαταστάσεων/εξοπλισμού.
 • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες και εργασία Σαββατοκύριακου.
 • Δυνατότητα εργασιών που συχνά περιλαμβάνουν τη στασιμότητα σε ένα σημείο, το περπάτημα, την εξισορρόπηση, το κάθισμα.
 • Φυσική ικανότητα για εκτέλεση απαιτητικών εργασιών σε διάφορα ύψη και σε αντίξοες συνθήκες (εκτός λειτουργίας, περιπτώσεις φωτιάς / έκτακτης ανάγκης).
 • Χειρισμός εφαρμογών εντολών μέσω κινητού τηλεφώνου
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες με τον πελάτη
 • Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
 • Δυνατότητα απασχόλησης ως μέρος μιας ομάδας.


  Αρχεία DOC, PDF μέχρι 5Mb

  Αρχεία DOC, PDF μέχρι 5Mb

  phone