Νέα συνεργασία CORDIA με Όμιλο Σκλαβενίτη

Πραγματοποίηση ενεργειακού ελέγχου στις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Πρόταση λύσεων βελτιστοποίησης των Η/Μ συστημάτων των εγκαταστάσεων και μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε 27 εγκαταστάσεις όλων των ειδών (καταστήματα, υπεραγορές, αποθήκες, κλπ.), λήφθηκαν μετρήσεις ηλεκτρικής κατανάλωσης των επιμέρους συστημάτων λειτουργίας και έγιναν αναλύσεις των αποτελεσμάτων.

phone