Νέα συνεργασία με Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group)

Η CORDIA αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος στις εγκαταστάσεις της Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. στην βιομηχανική περιοχή του Βόλου στα πλαίσια του
Net Metering. Η CORDIA ανέλαβε το project από την φάση της μελέτης & αδειοδότησης του έργου μέχρι και την επιτυχή ολοκλήρωσή του και σύνδεση με το δίκτυο. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε., μέλος του πολυεθνικού Ομίλου CAMPARI, θα αποκομίσει σημαντικό όφελος εξοικονομώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα δαπανούνται για την κάλυψη του συνεχώς αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.
Η συνεργασία με την συγκεκριμένη εταιρεία επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακός έλεγχος στη βιομηχανική εγκατάσταση με αποτέλεσμα βελτιωτικές προτάσεις για τη λειτουργία της εταιρείας με μειωμένες καταναλώσεις ενέργειας.
Ευχαριστούμε πολύ την Καλογιάννης-Κούτσικος Α.Ε. (μέλος CAMPARI Group) για την εμπιστοσύνη.

phone