Ολοκλήρωση Έκθεσης Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Footprint) της εταιρείας Interamerican

Στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (N.4936/2022) η CORDIA διεξήγαγε έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος για την εταιρεία Interamerican. Στόχος ήταν ο προσδιορισμός των ρύπων από την ενεργειακή κατανάλωση των κτιριακών υποδομών καθώς και του στόλου των οχημάτων της εταιρίας. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου υπολογίστηκαν οι άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2022 όπως ορίζονται στις κατηγορίες 1 και 2 του προτύπου ISO 14064 1:2018.

phone