Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Τrans Adriatic Pipeline (TAP)

Μια νέα επιτυχημένη συνεργασία έλαβε μέρος μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας Τrans Adriatic Pipeline (TAP). Συγκεκριμένα η έμπειρη ομάδα της CORDIA διεξήγαγε ενεργειακό έλεγχο στον ελληνικό σταθμό συμπίεσης στους Κήπους Έβρου. Με την ολοκλήρωση του έργου αξιολογήθηκε η ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεων και προτάθηκαν λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανικής εγκατάστασης.

phone