Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία Κωτσόβολος

Με  την ολοκληρωμένη επιτυχή υλοποίηση του ενεργειακού ελέγχου στις 85 κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας Κωτσόβολος, με επιτόπια αυτοψία σε εννιά (9) κτιριακές εγκαταστάσεις στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μεταξύ των οποίων τα κεντρικά γραφεία, τις κεντρικές αποθήκες logistics, και αναλογικό ποσοστό των καταστημάτων, προσδιορίστηκαν επαρκώς τα χαρακτηριστικά της ενεργειακής κατανάλωσης. Με κριτήριο την ενεργειακή και οικονομική απόδοση, συντάχθηκε η έκθεση του ελέγχου και προτάθηκαν ποσοτικά οι βέλτιστες ενεργειακές λύσεις που δύναται να εφαρμοστούν στο σύνολο των καταστημάτων της εταιρείας

phone