Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην εταιρεία L’Oreal Greece

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνεργασία μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας L’Oreal Greece για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή και οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε επεμβάσεις μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

phone