Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου στην Γευσήνους ΑΒΕΕ.

Μια νέα επιτυχημένη συνεργασία έλαβε μέρος μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας υπηρεσιών μαζικής εστίασης Γευσήνους ΑΒΕΕ. Η ομάδα της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

phone