Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου της εταιρείας AHI CarrierA.E.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνεργασία μεταξύ της CORDIA και της εταιρείας AHI Carrier A.E. για τη διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου. Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της CORDIA αξιολόγησε την ενεργειακή και οικονομική απόδοση των εγκαταστάσεων και πρότεινε επεμβάσεις μείωσης των ενεργειακών καταναλώσεων, ικανοποιώντας τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες του πελάτη.

phone