Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Η CORDIA αποτελεί την πρώτη αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ESCO ( Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών) στην Ελλάδα. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα έργα που ενδεχομένως να προκύψουν από την ενεργειακή επιθεώρηση μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO).

Τί είναι το ΠΕΑ;

Σύμφωνα με το Νόμο Ν4122/2013 και Ν4409/2016, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το οποίο περιλαμβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και τιμές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.

Το ΠΕΑ επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγματική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, και το ποσοστό συμμετοχής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Το ΠΕΑ είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.

Υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ

  • Ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα) ανεξαρτήτως εμβαδού
  • Για κάθε πώληση – αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα, κατάστημα) ανεξαρτήτως εμβαδού
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
  • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον

Υποχρέωση για έκδοση ΠΕΑ

Το ΠΕΑ περιλαμβάνει συστάσεις οικονομικά συμφέρουσες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Αυτές οι συστάσεις μπορεί να είναι:

  • μέτρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου και
  • μέτρα για μεμονωμένα στοιχεία κτιρίου ανεξάρτητα από ριζική ανακαίνιση του κελύφους ή των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου