Ηγέτης στο χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών

Προφίλ

H CORDIA αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Έχοντας ενεργή παρουσία στη χώρα μας απο το 2000, και διαθέτοντας μία ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού 200 και πλέον ανθρώπων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υπηρεσιών για κάθε επιχείρηση.

Εξειδικεύεται στο κομμάτι των ενεργειακών υπηρεσιών και των τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης.

Στην CORDIA στοχεύουμε στον εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών και στη δημιουργία υπεραξίας για τους Πελάτες μας, αναλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στο κύριο αντικείμενο εργασίας τους.