Έργα Φωτισμού

Οδοφωτισμός - Φωτισμός Κτιρίων

Μέχρι το 2050, τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή περισσότεροι από 6 δις άνθρωποι, θα κατοικούν σε πόλεις. Η συνεχώς αυξανόμενη αστικοποίηση, δημιουργεί ποικίλες προκλήσεις για όλους μας. Οι πόλεις θα πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική ανάπτυξη, την απόδοση και τη βιωσιμότητα για να προσφέρουν στους κατοίκους τους άνεση και ποιότητα ζωής.

Η CORDIA προσφέρει μία σειρά λύσεων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία Καλύτερων Πόλεων, στην εξοικονόμηση, στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και σε πολλά άλλα. Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να επικοινωνήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και να συντελέσουμε στον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας τους.

Ο φωτισμός αποτελεί μείζον ζήτημα για τις τοπικές αρχές. Στην CORDIA προσφέρουμε λύσεις ενεργειακά αποδοτικές, που προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας. Κάθε μία λύση είναι μοναδική και σχεδιάζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις της κάθε μία περίπτωσης και πόλης.

Η αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού σε μία πόλη με φωτισμό LED, αποφέρει πολλαπλά οφέλη, με την εξοικονόμηση ενέργειας να αγγίζει μέχρι και το 60%.