Υπηρεσίες

Η δραστηριότητα της CORDIA στην Ελλάδα.

Οι Υπηρεσίες μας

Η CORDIA αποτελεί τον ηγέτη στον τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στο κομμάτι τεχνικών και ενεργειακών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται και στην προμήθεια και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω του Ομίλου ΗΡΩΝ.

Προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξοικονόμηση ενέργειας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στους Πελάτες μας είναι οι ακόλουθες: