Υλοποίηση Εγκατάστασης EMS στις εγκαταστάσεις της Henkel Hellas.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση συστήματος EMS στο κτίριο της Henkel στον Ταύρο. Η υποδομή περιλάμβανε την εγκατάσταση πίνακα τηλεμετρίας με 29 μετρητές ενέργειας, κεντρικό gateway και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης.

phone