Συμβάσεις ESCO

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, τα έργα που ενδεχομένως να προκύψουν από τον ενεργειακό έλεγχο μπορούν να πραγματοποιηθούν με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ESCO).

Η CORDIA είναι από τις πρώτες εταιρίες που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιριών ESCO (του ΥΠΕΝ) με Αριθμό Μητρώου ΕΕΥ 15 στην κατηγορία Α.

Οι συμβάσεις ESCO έχουν σκοπό:

  • τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και του αντίστοιχου οικονομικού οφέλους
  • τη συνεχή παρακολούθηση των ενεργειακών δεδομένων της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο και σύνταξη τριμηνιαίων και ετήσιων αναφορών
  • την ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων και την επεξήγηση των μεγεθών σε προκαθορισμένη συνάντηση των αρμοδίων στελεχών.

Μέσα από τη σύνταξη μίας σύμβασης ESCO, οι όποιες παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας της επιχείρησής σας μπορούν να πραγματοποιηθούν με επένδυση της CORDIA. Η αποπληρωμή τους προέρχεται από τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονομούμενη ενέργεια.

Οφέλη της εταιρείας σας από σύναψη σύμβασης ESCO:

  • δεν επιβαρύνεται τα έξοδα υλοποίησης των παρεμβάσεων (επωμίζονται στον Ανάδοχος (CORDIA))
  • μετά το πέρας της σύμβασης αποκομίζετε αποκλειστικά τα προνόμια από τα εξοικονομούμενα μεγέθη
  • Ο νέος εγκατεστημένος Η/Μ εξοπλισμός μετά το πέρας της σύμβασης περνάει στην ιδιοκτησία σας.

Εμείς στην CORDIA:

  • Παρέχουμε τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης ESCO με τους βέλτιστους όρους και εγγυημένα αποτελέσματα απόδοσης.
phone