Μας εμπιστεύονται κορυφαίοι οργανισμοί

Για την CORDIA η άριστη εξυπηρέτηση των Πελατών μας είναι το απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση μιας ισχυρής και συνεχούς σχέσης εμπιστοσύνης. Αυτό αποδεικνύεται από τις μακροχρόνιες συνεργασίες μας με σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Οι διαχειριστές των συμβάσεων μας επιδεικνύουν έναν ενεργητικό ρόλο στην καθημερινή συνεργασία με τους Πελάτες μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία των υπηρεσιών μας. Η βάση για την παροχή ολοκληρωμένου Facilities Management είναι η κάλυψη των «3 Rs» — Resources, Response and Respect, πόροι, ανταπόκριση και σεβασμός.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Η συνεργασία της CORDIA με το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και συνέπεσε χρονικά με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα Total Facility Management στην Ελλάδα με συγκεκριμένα KPIs & SLAs ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για τον κλάδο του Facility Management. Οι εγκαταστάσεις του είναι υπερσύγχρονες και αποτελούνται τόσο από εξωτερικούς χώρους άνω των 210 στρεμμάτων όσο και από κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας άνω των 88.000 τ.μ.. Για την παροχή υπηρεσιών υπάρχει πολυπληθής ομάδα με έδρα τις εγκαταστάσεις του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ με την υποστήριξη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται, μεταξύ πολλών άλλων, τόσο οι υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης (Hard FM) όσο και οι υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης, διαχείρισης απορριμμάτων, απεντόμωσης – μυοκτονίας, helpdesk, αλληλογραφίας κτλ.

VODAFONE 

Η συνεργασία της CORDIA με την VODAFONE ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 ενώ μετά την λήξη της διάρκειας της σύμβασης, η συνεργασία ανανεώθηκε εκ νέου μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα Total Facility Management στην Ελλάδα ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς και ορόσημο για τον κλάδο του Facility Management καθώς μέσω της σύμβασης η CORDIA προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Facility Management σε όλες τις εγκαταστάσεις της VODAFONE πανελλαδικά. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τόσο χώρους γραφείων όσο και καταστήματα αλλά και τους κρίσιμους τεχνικούς χώρους, Data Centers, Call Centers, κτλ. συνολικής επιφάνειας άνω των 90.000 τ.μ.. Για την παροχή υπηρεσιών υπάρχει πολυπληθής ομάδα με έδρα σε διάφορες εγκαταστάσεις της VODAFONE και κυρίως στα κεντρικά γραφεία στο Χαλάνδρι. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται, μεταξύ πολλών άλλων, τόσο οι υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης (Hard FM) όσο και οι υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης, διαχείρισης απορριμμάτων, απεντόμωσης – μυοκτονίας, helpdesk, reception, αλληλογραφίας κτλ.

THE ELLΙNIKON

Η συνεργασία της CORDIA με την THE ELLΙNIKON S.A. ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά έργα Hard and Soft Facility Management. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συνολικά τους χώρους του Experience Park και του Experience Center επιφάνειας άνω των 72.000 τ.μ.. Για την παροχή υπηρεσιών παρέχεται καθημερινά επιτόπου ομάδα μηχανικών, τεχνικών, προσωπικού για τον καθαρισμό των κτιρίων και του Πάρκου και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνονται, μεταξύ πολλών άλλων, τόσο οι υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης (Hard FM) όσο και οι υπηρεσίες καθαρισμού, διαχείρισης απορριμμάτων, απεντόμωσης – μυοκτονίας.

Από το Δεκέμβριο του 2022 στις υπηρεσίες της CORDIA προστέθηκε και η συντήρηση του Πρασίνου.

DESIGNER OUTLET ATHENS

Η συνεργασία της CORDIA με την DESIGNER OUTLET ATHENS ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2011 ταυτόχρονα με την έναρξη λειτουργίας του Εκπτωτικού Χωριού. Πρόκειται για το κορυφαίο εκπτωτικό χωριό της Ελλάδας με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 21.200 τ.μ. και περισσότερα από 100 καταστήματα, καφέ και εστιατόρια.

Η CORDIA προσφέρει αδιαλείπτως υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης με επιτόπου ομάδα μηχανικών και τεχνικών με την υποστήριξη επιπλέον εξειδικευμένου προσωπικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

phone